Tag Archive "black-money"

“ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ” ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਿਖਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ

8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ।