Tag Archive "balbir-singh-sidhu"

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦ-ਨਵਾਜ਼ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੋਹ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦ-ਨਵਾਜ਼ ਆਗੂ ਵੀ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ...