Tag Archive "gross-domestic-product"

ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤਿ-ਗੰਭੀਰ; ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ 24% ਡਿੱਗਿਆ

ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ।